Stänga av ljudet

Jussi Jännes (1922 Helsingfors–1967 Las Palmas, Spanien)
var en trädgårdsarkitekt med Hagalundsområdet som det viktigaste arbetet under sin karriär. Jännes planlade parkområden i Hagalund, grönområden i centrum samt gårdsområden för höghus och privatbostäder. Än i dag syns hans avtryck tydligt i Hagalund.

Jännes var den första arkitekten i Finland som fokuserade på landskapet. Tidigare trädgårdsarkitekter genomförde sina planer själva, från plantering och byggnadsmaterial till själva anläggandet. Jännes gjorde sin karriär under en tid då en ny generation antog en modernare stil inom landskapsarkitekturen. Jännes använde sig av utländska växtarter i sin utformning och förde med hjälp av starka färger in exotik i det inhemska landskapet. Hans arbeten kännetecknas av vida, böljande gräsfält och färgskiftningar från växter som blommar olika årstider ger. Med tiden kritiserades Jännes för att utforma för stora områden och användningen av främmande växter ansågs opassande.

Inför utställningen har Jännes samtliga planer för Hagalund digitaliserats och delar av dem visas nu för första gången.

Vi tackar varmt landskapsarkitekt Ria Ruokonen, expert på Jännes och arkitekturen i Hagalund, Bostadsstiftelsens överträdgårdsmästare C.-J. Gottberg, professor Riitta Nikula, Arkitekturmuseum samt Esbo stadsmuseum för ett gott samarbete. Utställningen är producerad av Esbo stads Evenemangs- och kulturtjänster.

Lämna hälsningarna i gästboken!